De POV vindt het teleurstellend dat de Eerste Kamer de stikstofwet heeft aangenomen. De wet stelt onhaalbare doelen, ontbeert een kosten-baten-analyse en de juridische onderbouwing lijkt niet waterdicht.  

POV richt haar pijlen op het nieuwe kabinet en hoopt op gezond verstand, feiten die tellen, lef en leiderschap. Ministers gingen na de toeslagenaffaire diep door het stof en kwamen met een reeks beloften: beter gaan luisteren naar de mensen, meer transparantie geven in besluitvormingsprocessen, geen politieke spelletjes spelen, inhoud boven coalitiebelang stellen. Het stikstofdossier en het aannemen van de stikstofwet laten het tegenovergestelde zien.

POV-voorzitter Linda Janssen: ‘Bij de totstandkoming van de stikstofwet is gepraat met belanghebbenden, maar niet geluisterd. Er zijn modellen en berekeningen gebruikt die niet transparant zijn. Er worden continu politieke spelletjes gespeeld en agenda’s nageleefd. Wij hebben de Kamerleden volop gewezen op de gevaren en onmogelijkheden in deze wet. Onze verwachting is dat juridische procedures elkaar in rap tempo zullen opvolgen. Deze wet gaat grote problemen opleveren en de onderdelen die zekerheid zouden moeten geven, lopen dood op schijnzekerheid. Het beleid moet om, dat is wel duidelijk.’

Bron: LLTB.nl