Familie Bongers

Agrarische bedrijfstak: Legpluimveebedrijf en eier-/vleeshandel

Eierfarm De Zoom vermarkt en doet huisverkoop van scharrel- en vrije uitloop eieren afkomstig van de legkippen op hun bedrijf. Gezonde, voedselveilige, maatschappelijk verantwoorde en duurzaam traceerbare eieren. Dit alles tegen een betaalbare prijs voor de burger. Korte ketens en koop lokaal. Wij vinden het belangrijk dat de burger weet waar onze producten vandaan komen en hoe deze geproduceerd worden. Wij houden van transparantie en een eerlijk verhaal. Daarom gaan we graag de dialoog aan met U als burgers.

Familiebedrijf: John Bongers en zoon Tom Bongers.

Eierfarm De Zoom B.V.
Heltenbosdijk 6B
6006 RZ Altweerterheide-Weert
T. 0495-543152
E. info@eierfarm-dezoom.nl
www.eierfarm-dezoom.nl

Familie IndenKleef

Agrarische bedrijfstak: Melkgeitenhouderij
Bij Gimala maken wij veilig en gezond voedsel van Nederlandse bodem. Middels Boeren van Weert willen wij laten zien wat er in onze geitenstal gebeurt, om de kloof tussen boer en burger te verkleinen.

Familiebedrijf van: Giedo en Evie Indenkleef-Gielen /Martien en Annelies Indenkleef-Huijsmans.

Gimala B.V.
Wijffelterbroekdijk 39
6006 VG Weert
T. 06- 57333803
E. info@gimala.nl
www.gimala.nl

Familie Mans

Agrarische bedrijfstak: Biologische legkippen en biologische zoogkoeien
Ingelshof is een zorgboerderij en biologische legkippen. Op de oorspronkelijke locatie (woonadres) houden we scharrel legkippen voor de productie van consumptie eieren. Wij willen goede en veilige producten afleveren met het gezicht naar de markt en maatschappij.

Daarnaast is er een groepsaccommodatie voor vakantieverhuur en is er dagbesteding voor ouderen. Onze doelstelling is om onze oudere generatie tijdens een bezoek aan de zorgboerderij een mooie dag te bieden en te laten ervaren dat ze er nog toe doen.

We zijn al lang niet meer de enige gebruikers van het buitengebied en er is grote behoefte aan een betere verbinding met de burgers en de maatschappij. Door ons transparant te presenteren kunnen we die verbinding en daarmee de relatie met de burger verbeteren.

Familiebedrijf van: Jos en Gerry Mans.

Ingelshof V.O.F.
Pelmersheideweg 18
6005 PK Weert
T. 0495-561348
E. ingelshof@gmail.com
www.ingelshof.nl

Lees meer

Familie Krol

Agrarische bedrijfstak: Melkveebedrijf
Het houden en het verzorgen van melkvee, voor de productie van melk staat bij ons centraal. Wij leveren zuivel en vlees die met zorg voor dier en natuur en met waarde voor de samenleving is geproduceerd. Burger/consument komen steeds verder van het boerenleven af te staan, Als agrariër zijn wij een belangrijke schakel in de voedselketen, daarom vinden wij het noodzakelijk om de burger deelgenoot te maken van ons mooie beroep.

Familiebedrijf: Gert en Rianne Krol.

G. en R. Krol V.O.F.
Werkmansweg 155
6002 NN  Weert
T. 06 10550668
E. krol.cows@planet.nl

Lees meer

Familie van de Kruijs

Agrarische Pluimveebedrijf: opfok, leg, vleeskuikens

Van de Kruijs-Laar doet aan opfokken van kuikentje tot 17 weekse leghennen ten behoeve van eieren en het opfokken en afmesten van vleeskuikens ten bate van vleesproductie. Van kuiken tot het eindproduct. De productie gebeurt op een zo goed mogelijke en verantwoorde manier voor een eerlijke prijs. Wij moeten met regels werken, waar de burger vaak geen weet van heeft. Wij vinden het dan ook belangrijk dat de burger een eerlijk beeld krijgt te zien van onze sector. Ons bedrijf is dan ook ingericht met een zichtstal. Verder zijn wij al 27  jaar actief in ons product en sector te promoten d.m.v. actief deel te nemen aan Blij met een Ei en Kip Kip lekker. De Passie die wij hebben voor ons vak, vertellen we graag aan de burger, consument.

Familiebedrijf van: Antoine & Jolanda van de Kruijs, 4 kinderen in de leeftijd van 18-23 jaar: Anne, Wim, Maureen en Nina.

Van de Kruijs-Swartbroek V.O.F.
Van de Kruijs-Laar V.O.F.
Van de Kruijs-Schoor V.O.F.
Ittervoorterweg 18
6005 NR WEERT
T. 06-10936314
E. jolanda@vandekruijs.nl
www.vandekruijs.nl

Familie van Meijl - van de Vorst

Agrarische bedrijfstak: kalkoenenbedrijf
Van Meijl is gespecialiseerd in het opfokken en afmesten van kalkoenen ten bate van de vleesproductie. Daarmee proberen wij om dagelijks een zo gezond mogelijk stuk vlees te produceren voor de burger tegen een betaalbare prijs. Omdat we het belangrijk vinden om de burger een zo goed en eerlijk mogelijk inzicht te geven in de agrarische sector hebben wij ons aangesloten bij Boeren van Weert. Om zo eindelijk een betere verbinding te krijgen tussen de boer en de samenleving.

Familiebedrijf van: Thijs van Meijl & Esther van de Vorst samen met drie kids: Teun, Ries en Fien.

Van Meijl V.O.F.
Hadsweg 3
6004 RH Weert
T. 06-13631369
E. thijs_vanmeijl@hotmail.com

Lees meer

Familie van de Kruijs

Agrarische bedrijfstak: kippen en varkens
We hebben legkippen voor consumptie eieren en varkens die, als de tijd rijp is naar de slacht gaan. Samen met onze zoon Rik zorgen wij ervoor dat alles op het bedrijf op rolletjes loopt. Onze zoon Job verwerkt het vlees voor de vleesproducten en verkoopt dit op het bedrijf via een diepvriesautomaat. Wij streven ernaar om als voedselproducent gezonde producten te leveren op een manier die bij ons past. Daarnaast willen we eigen producten te koop aan bieden zodat de consument deze producten via een korte keten kan kopen. Als lid van Boeren van Weert willen wij laten zien wat we doen, waarmee we een eerlijk en oprecht verhaal vertellen naar burgers. Met Boeren van Weert staan we samen sterk.

Familiebedrijf van: Familie van de Kruijs.

Pluimveebedrijf Dijkerpeel B.V.
Trumpertweg 21
6004 PW Weert
T. 0495-531531
E. carla@verbobv.nl
www.vleesautomaatleuken.nl

Familie Pouwels

Agrarische bedrijfstak: Melkvee bedrijf
De drive van het bedrijf is om gezonde en natuurlijke melkproducten te produceren.Waarbij de passie voor de natuur en de dieren voorop staan en de verbinding tussen boer en burger optimaal aanwezig is.

Familiebedrijf van: Theo en Hanny Pouwels.

Boerderij Pouwer
Geuzendijk 19
6002 TA Weert
T. 06-53939522
E. pouwer19@planet.nl

Familie Saes - Moonen

Agrarische bedrijfstak: zeugen bedrijf met vleesvarkens
Saes Moonen houdt zich bezig met het fokken van biggen en afmesten van vleesvarkens. Door zich aan te sluiten bij Boeren van Weert wil het bedrijf inzicht geven hoe zij een toekomst gericht bedrijf runnen.

Familiebedrijf van: Henk en Evelien / Sander en Danique.

Saes Moonen B.V.
Grotehegsteeg 31
6005 PW Weert
T. 06-13551356
E. sander-saes@hotmail.com

Familie Saes

Agrarische bedrijfstak: vleeskuikenbedrijf
Saes Poultry is gespecialiseerd in het afmesten van vleeskuikens voor de vleesproductie. Wij streven ernaar om een duurzaam stuk kippenvlees te produceren. Via Boeren van Weert willen wij het toekomst belang van onze sector in de regio onder de aandacht brengen.

Bedrijf van: Sander Saes.

Saes Poultry B.V.
Grotehegsteeg 31
6005 PW Weert
T. 06-13551356
E. sander-saes@hotmail.com

Familie Schram - van der Pol

Agrarische bedrijfstak: melkveehouderij, schapenhouderij
Op onze melkveehouderij streven wij ernaar om voedingsmiddelen te produceren met oog voor dierwelzijn en de natuur. Naast het houden van melkvee en schapen verkopen wij in eigen beheer rundvlees pakketten. In een maatschappij waarin polarisatie verder toeneemt vinden wij het belangrijk om lokale belanghebbenden te laten zien wat er op ons bedrijf gebeurt. Daarom hebben wij ons aangesloten bij Boeren van Weert.

Familiebedrijf van: Paul Schram en Heidi van der Pol.

P.R. Schram
Bocholterweg 134
6006 TP Weert
T. 06-55851955
E. p.schram@home.nl
www.boerenvleespakket.nl

Familie van de Kruijs

Agrarische bedrijfstak: kippen en varkens
We hebben legkippen voor consumptie eieren en varkens die, als de tijd rijp is naar de slacht gaan. Samen met onze zoon Rik zorgen wij ervoor dat alles op het bedrijf op rolletjes loopt. Onze zoon Job verwerkt het vlees voor de vleesproducten en verkoopt dit op het bedrijf via een diepvriesautomaat. Wij streven ernaar om als voedselproducent gezonde producten te leveren op een manier die bij ons past. Daarnaast willen we eigen producten te koop aan bieden zodat de consument deze producten via een korte keten kan kopen. Als lid van Boeren van Weert willen wij laten zien wat we doen, waarmee we een eerlijk en oprecht verhaal vertellen naar burgers. Met Boeren van Weert staan we samen sterk.

Familiebedrijf van: Familie van de Kruijs.

Varkensbedrijf Ripig V.O.F.
Trumpertweg 21
6004 PW Weert
T. 0495-531531
E. carla@verbobv.nl
www.vleesautomaatleuken.nl

Familie Koppen-Versteegen

Koppen Versteegen V.O.F.
Koppen Versteegen heeft 2.200 vleesvarkens en akker-vollegronds tuinbouw.
Het gezin wil met hun onderneming het gezinsinkomen behalen. Jac en Ingrid zijn aangesloten bij Boeren van Weert om gezamenlijk met hun collega boeren een eerlijke en betere uitstraling naar de burger te geven van de sector.

Familiebedrijf: Jac en Ingrid, Koen, Minke, Remco Koppen.

Koppen Versteegen V.O.F.
Kievitspeelweg 40
6005 RL Tungelroy
T. 0495-563866
E. jwkoppen@home.nl

Familie Wolters

Informatie volgt

Familie Mans

Agrarische bedrijfstak: Bloembollen en akkerbouw

Werken aan eerlijke producten zoals gezonde groenten en kwaliteit lelies, dat is de passie van Wilbert. Wij hebben ons bij Boeren van Weert aangesloten om samen de steeds kleinere wordende groep agrariërs in Weert een gezicht te geven. Boeren van Weert geeft ons een platvorm om nog meer open te staan voor de dialoog met de burger.

Familiebedrijf: Wilbert Mans.

Mans Weert B.V.
Castertweg 20
6005 PM Weert
T. 0495-551975
E. info@mansweert.nl
www.mansweert.nl

Familie Luijkx

Agrarische bedrijfstak: Vleesveehouderij
Onze vleesveeboerderij ligt in een mooie groene landelijke omgeving. Binnenkort gaan we onze zorgboerderij openen, waar we zinvolle dagbesteding aan dementerende ouderen gaan verzorgen. Daarnaast openen wij in de loop van het jaar ook onze eigen groepsaccommodatie! Boeren van Weert geeft ons de kans samen te werken met collega ondernemers om de verbinding tussen burgers en de agrarische sector te verbeteren.
Familiebedrijf: Krista Luijkx-van den Hoven en Urban Luijkx

Geuzenhof
Geuzendijk 34
6002 TA Weert
T. 06-50520546
E. info@geuzenhof.com
www.geuzenhof.com

Familie van Roij

Informatie volgt.

Familie van Summeren

Informatie volgt.

Familie Princen

Informatie volgt.

Word ook lid van Boeren van Weert

Boeren van Weert wil laten zien hoe de moderne boer in harmonie met de natuur en de burger onderneemt. Bent u agrariër in Weert e.o. en wilt u dit ook uitdragen? Sluit u zich dan aan bij Boeren van Weert.

Lees meer

Bestuur Boeren van Weert
E. contact@boerenvanweert.nl