De provincie Limburg heeft op woensdag 16 februari de geactualiseerde Beleidslijn Bever gepresenteerd. Een document waarin aandacht is voor de aanwezigheid van de bever in Limburg, maar ook voor de schade die de bever veroorzaakt in onze provincie.

De LLTB wil opnieuw aandacht vragen voor toenemende problematiek rondom de manier van het beheren van bevers in Limburg. De terugkeer van de bever in Limburg is een groot succes gebleken. De populatie is enorm toegenomen in onze provincie. Maar doordat de bever zich nu zo succesvol vermeerdert, ontstaan ook overlastproblemen en schade.

Schade door de bever
Inmiddels beperken de toenemende schades die worden veroorzaakt door de bever zich niet enkel meer tot de watergangen en landbouwgewassen. De LLTB ontvangt ook meldingen over ingezakte beverholen op landbouwpercelen, waar onder andere koeien en paarden, maar zeker ook landbouwmachines zijn weggezakt. De veiligheid is in het geding. Wat als er in de toekomst ernstige ongevallen gebeuren? Wie is dan verantwoordelijk voor de materiële en immateriële schade? In de Beleidslijn Bever wordt gesteld dat de bever ‘van niemand is’, waardoor niemand verantwoordelijkheid lijkt te nemen. Dat is volgens de LLTB niet uit te leggen aan agrariërs met schade op hun landbouwpercelen en aan machines.

Beverval Vrouwenhof Weert | Foto: Mario de Heer

Beheer van de bever
De LLTB zou graag zien dat het beheer van de bever wordt vereenvoudigd. De huidige escalatieladder vereist te veel geduld en leidt tot een ongewenst groot aantal bevers en meer schades door deze dieren. De schade van bevers, bijvoorbeeld op landbouwgronden, heeft een grote impact op onze agrariërs en op de bedrijfsvoering van deze ondernemers. Maar ook schade aan watergangen, wegen, dijken en natuur heeft invloed. Dergelijke schades door de bever zorgen voor grote kostenposten die de samenleving moet dragen.

Bron: LLTB