Wethouder Wendy van Eijk: Ik moest bij de uitnodiging van deze feestelijk bijeenkomst -de onthulling van een bord met het logo van de ‘Boeren van Weert’- regelmatig terugdenken aan wat er het afgelopen jaar allemaal is gezegd en geschreven over boeren, ambtenaren, bestuurders en politici. Ook tussen boeren en hun organisaties is in de agrosector regelmatig verschil van inzicht. Nu het rapport Remkes door velen lijkt te worden omarmd, is duidelijk dat er veel gaat veranderen. Dat er keuzes moeten worden gemaakt.

Er komt de laatste tijd veel op de sector af. Ontwikkelingen die zorgen voor de nodige (kop)zorgen. Een sector die al veel stappen heeft gezet, blijft in de hoek zitten waar de klappen vallen. Ook voor de komende maanden staan er weer belangrijke ontwikkelingen op stapel die impact hebben op de toekomst van de agrarische sector.

Wat we missen is een haalbaar en realistisch perspectief voor de toekomstige boer en tuinder. Agrariërs zijn de afgelopen jaren als geen ander in staat geweest zich aan te passen. Dit moeten we waarderen in de vorm van een duidelijk perspectief naar de toekomst.

Misschien moeten we lessen trekken uit het verleden. Boeren en tuinders hebben zich decennialang aangepast aan veranderende omstandigheden. Noodgedwongen door ziektes van vee en gewas, natuurrampen of beleid vanuit Brussel. Zij deden dat vaak onder eigen regie, in eigen tempo, en met vooral eigen vakmanschap.

Ik heb de ‘Boeren van Weert’ opgeroepen dit meer te benadrukken. Zij kunnen een belangrijke rol spelen in het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Wij moeten (ook) vertrouwen op hun vakmanschap en de wil om het goede te doen.

Bron: LinkedIn > https://www.linkedin.com/in/wendyvaneijk/