Stalbranden kunnen door verschillende oorzaken ontstaan. Omdat een brand snel kan uitbreiden, is het voor de brandweer belangrijk om te weten hoe een boerderij is ingedeeld en bovenal: hoe de bereikbaarheid is geregeld en waar de bluswatervoorzieningen zoals waterputten zijn. Om calamiteiten in te perken, werkt de vrijwillige brandweer van Stramproy samen met de Boeren van Weert. Postcommandant Jarno Roosen van Brandweer Stramproy: “Doordat het bedrijf bewust wordt van de risico’s en de brandweer oefeningen draait op locatie, verkleinen we de kans op het ontstaan van brand.”

In de gemeente Weert hebben er de afgelopen jaren enkele stalbranden plaatsgevonden. Als er bij zo’n brand niet snel en juist wordt gehandeld, kan een brand zich snel uitbreiden. Om zo goed mogelijk voorbereid te zijn op eventuele calamiteiten, werken de Boeren van Weert samen met de vrijwillige brandweer in Stramproy, waar 24 vrijwillige brandweerlieden zich voor inzetten. Het gebied waar deze brandweerlieden uitrukken bestaat uit de dorpskernen met buitengebied Altweerterheide, Stramproy, Tungelroy en Haler.

Veelzijdige assistentie

Liesbeth Smedts is al twintig jaar vrijwilliger bij deze brandweerpost en heeft al veel gezien en meegemaakt, zo ook bij boerenbedrijven. “Per jaar rukt de brandweer van Stramproy zo’n veertig à vijftig keer uit in de gemeente Weert, waarvan een deel bij boerenbedrijven”, zegt Liesbeth. “Belangrijk om te vermelden is dat wij als brandweer veel meer doen dan alleen branden blussen: dat betreft ‘slechts’ een derde van onze oproepen. Bij boerenbedrijven helpen we bijvoorbeeld ook bij dieren die in nood of bij ongelukken met machines.”

Voor branden rukt de brandweer in Stramproy een paar keer per jaar uit in de gemeente Weert. Deze branden kunnen door verschillende oorzaken ontstaan, zo ook op de boerderij. Volgens postcommandant Jarno Roosen is het, om zo snel mogelijk te handelen, belangrijk dat de brandweer op de hoogte is van de ligging van de brandweerputten en goede actuele informatie heeft over betreffende boerenbedrijven. “De tank van onze brandweerwagen heeft namelijk een maximum van 2.200 liter water, dat is snel op”, zegt Roosen. “Het is dus van belang om onze slangen snel aan te sluiten op een andere waterbron. Als er brand is in het stadscentrum, weten we precies op welke brandkraan we onze slangen kunnen aansluiten. Bij boerenbedrijven ligt dit iets anders. Hier hebben we vaak maar weinig water van het waterleidingnet tot onze beschikking en zijn we afhankelijk van andere watervoorzieningen, zoals bijvoorbeeld geboorde waterputten of waterwagens. We hebben een overzicht van bijna alle brandweerputten, het is belangrijk dat deze bij ons bekend zijn en we de ligging weten. Zo kunnen wij een duidelijk overzicht invoeren in het computersysteem van de brandweerwagen, waarmee we ons voorbereiden op weg naar een brand. Gelukkig hebben we een goede samenwerking met de boeren in de gemeente Weert.”

Om boeren in te lichten over de gevaren op een boerenbedrijf en welke maatregelen ze preventief kunnen nemen én om zelf nog beter inzicht te krijgen wat er mogelijk kan gebeuren op een boerderij, heeft de brandweer van Stramproy elke maandagavond, onder meer bij boerenbedrijven, een praktijkoefening. “De boeren stellen hun bedrijven(terreinen) beschikbaar, zodat wij er een hele avond mogen oefenen met al onze materialen’, zegt Jarno. “We werken samen om zo’n veilig mogelijke situaties te creëren. Zo weten we precies hoe het bedrijf is ingedeeld, waar de brandputten liggen en hebben we een voorsprong mocht er een echt incident plaatsvinden. Hierdoor kunnen we sneller en effectiever handelen.”

Belang van brandweerputten

Dat brandputten belangrijk zijn, beaamt ook Boeren van Weert-lid Giedo Indenkleef. Hij heeft een geitenhouderij in Stramproy. Op 10 juli 2015 is er brand geweest in de stroloods die zich in het achterste gedeelte van een stal bevindt. De brand breidde snel uit. Giedo: “Ondanks dat de brandweer snel ter plaatse was, hadden de brandweerlieden geen toegang tot voldoende water omdat bij ona nog geen brandputten aanwezig waren: onze aanvraag was nog niet uitgevoerd. Uiteindelijk is de brandweer uit Maaseik gekomen om te helpen. De brandweerlieden hebben water vanuit de Tungelroyse beek naar ons bedrijf gepompt. Er is helaas een flink deel van 15 meter stal afgebrand. Gelukkig werden de dieren op tijd gered. Het heeft mij doen beseffen dat het belangrijk is dat iedereen een waterput heeft voordat je een bedrijf start en het goed is dat de Boeren van Weert de brandweer helpen met inventariseren. Na de brand heb ik ook mijn bedrijf aangeboden aan de brandweer om te oefenen, want daar heeft niet alleen de brandweer, maar ook de boer én uiteindelijk ook de gemeenschap enorm profijt van.”