Op de website van de lltb.nl verscheen onderstaand interview over de ‘Boeren van Weert’.

Zeventien agrarisch ondernemers uit Weert hebben hun handen ineengeslagen in de vereniging Boeren van Weert. Met als doel: het vertellen van het eerlijke verhaal achter de bedrijven op het Weerter platteland.

Boeren van Weert
In de buurtgemeente zijn agrariërs met hetzelfde idee verenigd in Boeren van Nederweert. In februari 2020 sloot een groep ondernemers uit Weert aan bij een bestuursvergadering van Boeren van Nederweert om te kijken hoe zij dit hebben aangepakt en wat hun ervaringen zijn. ‘Het was voor de aangesloten boeren al snel duidelijk: dit willen wij ook gaan doen’, vertelt Thijs van Meijl. De Weerter kalkoenhouder vormde samen met twee andere ondernemers het eerste bestuur van Boeren van Weert.

Door corona kwam de oprichting op een laag pitje te staan. Tot schapenhouder Heidi van der Pol uit Altweerterheide in november tot het bestuur toetrad. ‘Inmiddels is de vereniging Boeren van Weert officieel opgericht’, vertelt Van der Pol. ‘Er is een website in de maak, boerenvanweert.nl, en er worden reportages over de bedrijven gemaakt’, licht Van Meijl toe. ‘Dit alles om burgers het eerlijke verhaal te vertellen over wat wij doen, hoe we dat doen en vooral ook waarom we dat doen.’

Open gesprek
De vervolgstappen liggen, mede vanwege de coronamaatregelen, nog wagenwijd open. ‘We denken bijvoorbeeld aan cafégesprekken, waarbij boeren en omwonenden open en eerlijk met elkaar in gesprek kunnen gaan over maatschappelijke discussiepunten in relatie tot onze sector’, vertelt Van der Pol. ‘Of bijvoorbeeld wandel- en fietsroutes en kleinschalige open dagen, zodat mensen ook echt hun vragen aan de boer kunnen stellen. Zolang we maar op een positieve manier in contact komen met onze omgeving.’

De schapenhouder wil daarbij ook zeker de verbinding met Boeren van Nederweert in stand houden. ‘We hebben een goede voorganger, die veel leuke initiatieven heeft gehad en waar we veel van kunnen leren. Maar we willen ook onze eigen weg inslaan en met eigen ideeën en initiatieven komen.’

Genoeg ambities dus, maar wat zien Boeren van Weert nu als ultiem doel? ‘Dat mensen weten hoe het er daadwerkelijk aan toegaat’, peinst Van der Pol. ‘Ze hoeven het er niet per se mee eens te zijn, maar ze moeten wel het eerlijke verhaal kennen. En als ze iets niet weten, dat ze ons dan in ieder geval weten te vinden.’ ‘In de ideale situatie leven boer en burger in harmonie met elkaar op het Weerter platteland’, vult Van Meijl aan. ‘We respecteren elkaar en trekken waar mogelijk zelfs in bepaalde zaken met elkaar op.’

Agrarisch ondernemers die zich bij Boeren van Weert willen aansluiten, kunnen een mail sturen naar contact@boerenvanweert.nl. ‘Iedereen is welkom’, besluit Van der Pol.