Waterschap Limburg plaatst vandaag stuwen in diverse boerensloten in Altweerterheide. Op deze manier probeert het waterschap met de Weerter boeren om zoveel mogelijk water te bufferen en langzaam aan het grondwater toe te voegen. Eerder werden er al 7 boerenstuwen geplaatst. Vandaag werden er nog zes bijgeplaatst.

In Limburg wordt er met verschillende partners samengewerkt aan goed waterbeheer. Dat is in ieders belang. In 2007 zijn in het ‘Verdrag van Venlo’ afspraken gemaakt over het peilbeheer, de beregening en drainage. Daarin is nadrukkelijk de relatie gelegd tussen enerzijds het onttrekken en anderzijds het conserveren van water. Partijen (provincie, waterschap, natuur, landbouw) waren het eens over het kunnen blijven onttrekken van water ten behoeve van beregening, onder de voorwaarde dat conserverende voorzieningen werden getroffen. Peilgestuurde drainage en de aanleg van boerenstuwen zijn daarbij belangrijke conserverende maatregelen die gerealiseerd kunnen worden.