De provincie betaalt eenmalig aan ongeveer honderd agrariërs rechtstreeks de vergoeding waar zij recht op hebben voor natuurbeheer. In totaal gaat het om 150.000 euro. Het gaat om werkzaamheden die dit jaar zijn verricht. Zoals gebruikelijk wordt daarvoor een jaar later afgerekend, dit keer dus in 2022.

Gedeputeerde Geert Gabriëls (GroenLinks) wil met zijn actie voorkomen dat de agrarische natuurbeheerders opnieuw naar hun centen kunnen fluiten.

IKL-affaire
Tot voor kort werden zij betaald via de stichting Instandhouding Kleine Landschapselementen (IKL). De provincie maakte IKL het subsidiegeld over. Dat gebeurde ook voor het werk in 2020. Maar begin juli van dit jaar werd IKL failliet verklaard in het kielzog van de affaire rond oud-directeur Herman Vrehen.

Daardoor kregen de agrariërs niet het geld waar ze recht op hadden. De curator van het IKL-faillissement bekijkt of dat alsnog mogelijk is uit de failliete boedel, maar die kans is niet zo groot.

Oplossing
“Wij zouden het niet eerlijk vinden als de betreffende agrariërs opnieuw met hetzelfde probleem worden geconfronteerd. Daarom willen wij als provincie actief bijdragen aan een oplossing”, aldus Gabriëls. “Zij moeten de zekerheid hebben dat financiële contractverplichtingen worden nageleefd. Bij sommigen gaat het om 10.000 euro”, zo zegt de gedeputeerde.

Natuurcollectief
Aan het niet betalen over 2020 stelt hij op dit moment niks te kunnen doen omdat dat een zaak van de curator is. Voor 2022 wil hij bekijken of de betrokken agrariërs kunnen worden ondergebracht bij de Bosgroep of een ander natuurcollectief. Ook voor IKL werkten zij via zo’n gezamenlijke constructie.

Melden
Volgens Gabriëls moet voor de toekomst sprake zijn van een stabiele organisatie die haar leden begeleiding kan bieden. Hij roept de agrarische natuurbeheerders op zich bij de provincie te melden om voor de eenmalige vergoeding voor werk van dit jaar in aanmerking te komen.

Motie ingetrokken
Tijdens de recente algemene beschouwingen in het Limburgs Parlement stelde de fractie van GroenLinks de positie van de agrariërs aan de orde omdat zij de dupe waren van het faillissement van IKL. De partij diende er ook een motie over in, maar trok die in na het antwoord van gedeputeerde Gabriëls.

Bron: 1Limburg