De waarschuwing tegen het stikstofbeleid, die in verschillende provinciehuizen klinkt, moet zeer serieus worden genomen. Dat betoogt LTO nu blijkt dat de zorgen over de haalbaarheid van de reductiedoelen en het gebrek aan perspectief voor boeren in de provincies erkent worden.

‘De LTO-organisaties brengen de zorgen over het gebrek aan agrarisch perspectief, de voortdurende onzekerheid voor PAS-melders, interimmers en anderen en de haalbaarheid van kdw-normen op elk bestuursniveau dringend onder de aandacht. Het is goed dat de provincies de zorgen die boeren over het stikstofdossier hebben volop erkennen. Daarmee staat men dichter op de burger, en dichter op de realiteit,’ zegt Sjaak van der Tak, voorzitter van LTO Nederland.

Goed gebiedsproces

Cruciaal is daarbij dat er reële ambities met heldere doelen, verwachtingen en uitgangspunten zijn. De KDW moet losgekoppeld worden van de beoordeling van Natura2000 gebieden en van  vergunningverlening in het kader van de Natuurbeschermingswet. Bovendien moeten de natuurdoelen de gedragen uitkomst zijn van een maatschappelijk proces.

De regionale LTO-organisaties hebben de Provinciehuizen met die boodschap aangeschreven. LTO Nederland heeft deze voorwaarden om goed en evenwichtig mee te kunnen doen in de provinciale gebiedsprocessen via een brief met het IPO gedeeld.