De uitstoot van stikstof moet in sommige natuurgebieden in Nederland, bijvoorbeeld de Peel, met wel zeventig tot tachtig procent omlaag. Zo blijkt uit uitgelekte kabinetsplannen. Boeren zijn verbijsterd. ,,Grootschalige kaalslag op het platteland dreigt.”

Het kabinet komt eind komende week met twee brieven aan de Tweede Kamer, waarin meer inzicht wordt gegeven over de doelen voor stikstofreductie en over het perspectief van de landbouw. De plannen zijn deels uitgelekt via NRC en hebben al direct voor veel beroering gezorgd onder de boeren.

Grens bereikt voor boerenorganisaties
Voor heel Nederland moet de stikstofuitstoot met veertig procent worden teruggebracht. Voor sommige zwaarbelaste gebieden, zoals de Peel en de Gelderse Vallei, zou het zelfs gaan om zeventig tot tachtig procent. Die doelen moeten bereikt worden via de gebiedsgerichte aanpak, die door de provincies wordt uitgezet.

Boerenorganisaties zijn verbijsterd en doen vandaag al een klemmend beroep op die provincies om de plannen niet te accepteren. ‘Mocht de brief vanuit het kabinet uiteindelijk deze absurde reductievoorstellen doen, dan is voor LTO de grens bereikt’, staat in een verklaring. Volgens LTO dreigt een ‘grootschalige kaalslag op het platteland’.

Boeren én provincies worden voor totaal onmogelijke opgave gesteld
Wim Bens, voorman van ZLTO (Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie), zegt dat de doelen ‘volstrekt onhaalbaar’ zijn. ,,We weten dat we als land- en tuinbouw een bijdrage moeten leveren aan de reductie van stikstof. Daar willen we aan meewerken. Dat gebeurt al volop. Maar deze plannen doen totaal geen recht aan die bereidheid en inspanningen.”

Volgens Bens worden boeren voor een onmogelijke opgave gesteld. ,,Maar dat geldt ook voor de provincies. Ik hoop dat de provincie Noord-Brabant tot het inzicht komt dat dit echt niet kan en dat die boodschap ook richting het kabinet wordt verkondigd.”

Provincie wacht nog met reactie
In de gebiedsgerichte aanpak, zeker in de Peel, is er al veel weerstand van boeren. ,,Het kabinet heeft bij de aanstelling gezegd: we willen draagvlak voor onze plannen”, zegt Bens. ,,Nou, dat gebeurt op deze manier niet. De hele aanpak is fout; het gaat alleen maar om het uitkopen en opkopen. Er wordt volstrekt geen perspectief geboden. Op die manier vind je echt geen medewerking.”

Erik Ronnes, binnen het provinciebestuur verantwoordelijk voor het stikstofdossier, wil nog niet uitgebreid reageren op de uitgelekte kabinetsplannen. ,,Wij wachten de brief hierover van het rijk en het besluit van de ministerraad af. De conclusies die nu worden getrokken, kunnen wij niet bevestigen omdat we de brief nog niet kennen.”

Bron: BD.nl