Het is niet onwaarschijnlijk dat er over 20 jaar geen melkveehouders in Limburg meer over zijn. De ambitie van jonge boeren om een melkveehouderij over te nemen valt tegen. Zo’n 40 procent van de Limburgse melkveehouders zegt geen opvolger te hebben. Landelijk ligt dat percentage een stuk lager; 25 procent. Dat meldt 1Limburg/Limburg Centraal.

De melkveehouderij ligt de laatste jaren onder een vergrootglas. De mestproblematiek en de stikstofdiscussie maken het vak een stuk minder aantrekkelijk. De twee Limburgse boeren die in Limburg Centraal aan het woord komen, noemen ook het kabinetsbeleid als oorzaak voor het afnemende animo om een boerenbedrijf over te nemen. Doordat de beleidsregels steeds veranderen, is het moeilijk een bewuste keuze te maken. Wie een bedrijf overneemt, wil zeker weten dat hij de bedrijfsvoering voorlopig kan voortzetten.

Bron: Wij Limburg