Voor een tweede keer lijkt het erop dat een gezonde koe het slachtoffer is geworden van de wolf. In het Belgische Meeuwen – 26 kilometer van Weert- werd zondagochtend een doodgebeten drachtige vaars aangetroffen in een weide. Alles wijst op een wolvenaanval. De Belgische minister Zuhal Demir heeft een vergadering belegd om te evalueren of er bijkomende maatregelen nodig zijn.

Drie maanden nadat een eerste kerngezonde koe werd doodgebeten door de wolf in een weide in Meeuwen, is in dezelfde gemeente opnieuw een jonge koe die bovendien drachtig was, dood aangetroffen. Een DNA-analyse moet duidelijkheid brengen, maar alles wijst op een wolvenaanval. Ook de andere dieren in de weide zijn aangevallen en vertonen heel wat verwondingen, in de lies, op de rug of aan de poten.

Staarten afgebeten
Voor landbouwer Bart Smeets is de maat vol. “De voorbije weken liepen everzwijnen mijn maïs plat en bevers bouwen dammen waardoor mijn weilanden onder water staan. Vorige week kregen we in de stallen al het bezoek van wolven die de staart van twee van mijn koeien hebben afgebeten. Onze weide is afgemaakt met maar liefst 94 prikkeldraden en toch hebben ze nu weer een koe doodgebeten. Dat dier was kerngezond. Dit betekent een verlies van minimaal 2.500 euro”, aldus de boer. Volgens het Agentschap Natuur en Bos zal de schade vergoed worden als uit DNA-analyse blijkt dat de aanval door een wolf gebeurde.

De Limburgse landbouwers zitten met de handen in het haar. “Op de duur weet je niet meer wat je moet doen om de wolf hier weg te houden”, klinkt het. De ongerustheid is dan ook groot. “Nu de wolven hun menu hebben aangevuld met koeien is de vrees groot dat ze zullen terugkomen om nog meer vee aan te vallen.” Ze roepen op om de wolven terug te drijven in het militair domein en dat te omheinen.

Ook gezinnen ongerust
Naast landbouwers zijn ook buurtbewoners steeds ongeruster. “Ik hoor van gezinnen met jonge kinderen dat ze echt bang zijn en bepaalde gebieden vermijden als ze gaan wandelen of paardrijden. Dat gevoel leeft zeer breed”, zegt Dirk Colaers, wethouder van Landbouw en Dierenwelzijn in Peer. “Het is te eenvoudig om te stellen dat wij ons maar moeten aanpassen aan de wolf. De soort is hier 150 jaar geleden niet zomaar verjaagd.” De schepen beklemtoont dat hij de wolf niet wil verdrijven, maar er moet volgens hem nagedacht worden over het afbakenen van gebieden waar de wolf niet uit kan. Ook wil hij dat er een debat komt over de limiet op de populatie wolven die toegestaan wordt.


Wolvenprotocol: ingrijpen bij tweede aanval door zelfde wolf
Afscheidnemend burgemeester van Oudsbergen Lode Ceyssens gaat een stap verder en roept de minister op om in te grijpen. “Het kan zo niet verder. Er is altijd gezegd dat wolven koeien nooit zouden aanvallen, maar intussen zijn er al twee dieren dood. Al drie keer is de wolf onder een wolfproof omheining door gekropen, op klaarlichte dag werd al een schaap aangevallen terwijl de herder erop toekeek en er is al een hond doodgebeten. Hier moet een eind aan komen.”

Probleemwolf
Hij verwijst daarbij naar de verklaringen die minister Demir heeft afgelegd in de Commissie Leefmilieu van het Vlaams parlement. Daar stelde de minister dat ze het protocol voor probleemwolven zou naleven. Dat protocol stelt dat als blijkt dat eenzelfde wolf zich meer dan één keer op runderen richt, er sprake is van een probleemwolf en er bijkomende maatregelen getroffen zullen worden.

Volgens Het Belang van Limburg heeft Demir het Agentschap Natuur en Bos gevraagd om binnen de twee weken zowel een burgemeestersoverleg als het wolvenplatform bij elkaar te roepen om te bekijken of een bijsturing van het protocol of van bestaande maatregelen noodzakelijk is.

Bron: Vilt