Giedo Indenkleef (Gimala B.V.) en zijn samenwerking met de Insectenwerkgroep van IVN Weert e.o.

Giedo Indenkleef was erg benieuwd wat het resultaat was van het inzaaien van een bloemenmengsel in zijn akkerranden aan de Kempenweg en Pastoorhuisweg-Wijffelterbroekdijk. Verbetert dat nu de biodiversiteit? Hij vroeg dat ons, de Insectenwerkgroep van IVN Weert e.o. begin juli.

Wij vonden de vraag zo bijzonder en ook aantrekkelijk, dat we weinig bedenktijd nodig hadden.

Op 20 juli hebben we met 5 personen in ongeveer 2 uur tijd de inventarisatie aan de Kempenweg uitgevoerd. In bedoelde akkerrand troffen we 61 verschillende soorten insecten aan. Een heel respectabel aantal voor een akkerrand van 5 m breed vlak naast een maisakker.

Op 29 juli hebben we met 4 personen dezelfde actie uitgevoerd aan de Wijfelterbroekdijk gedaan. Bij Giedo aan huis zeg maar. Daar hebben we 37 verschillende soorten geteld.

Op beide dagen was het bewolkt en was de temperatuur zo’n 20 graden. Zou het die dag zonniger en warmer geweest zijn dan zouden we vast grotere aantallen hebben waargenomen.

We hebben deze actie graag uitgevoerd. Op de eerste plaats omdat een boer de moeite, de kosten en de inspanning getroost om bloemenmengsel in te zaaien. In die beschikbare ruimte had immers ook mais kunnen staan. Die had dan nog geld op kunnen brengen. De tweede reden dat we ons graag ingezet hebben, was de zelfkritiek die Giedo zich oplegde door een natuurvereniging mee te laten kijken.

Alle waarnemingen hebben we ingevoerd in waarneming.nl. Een zg. citizen science platform van Naturalis Biodiversity Center. Elke geïnteresseerde en betrokken burger kan er een account aanmaken en bijvoorbeeld via de app Obsidentify waarnemingen herkennen met behulp van foto-herkenning en direct invoeren. Op deze manier zijn in 2020 door geïnteresseerde burgers bijna 10 miljoen waarnemingen ingevoerd. Met de verzamelde gegevens kan in real-time iets gezegd worden over de biodiversiteit in Nederland. Voor alle duidelijkheid, niet alleen insecten kunnen worden ingevoerd, alle planten en dieren die gezien worden, kunnen ingevoerd worden. Zij bepalen immers gezamenlijk de biodiversiteit.

Coen Gabriëls

Hans van Schendel, namens de Insectenwerkgroep IVN Weert e.o.