In een deel van de gemeente Weert geldt sinds vrijdag een vervoersverbod voor pluimvee omdat er vogelgriep is vastgesteld bij een pluimveebedrijf in Bocholt, net over de Belgische grens.

De bedrijven die op maximaal drie kilometer afstand van het besmette bedrijf liggen, worden bemonsterd en onderzocht op vogelgriep.

Vervoersverbod
In een straal van tien kilometer rondom het Belgische bedrijf mag daarnaast geen pluimvee meer vervoerd worden, om zo de verspreiding van vogelgriep tegen te gaan. Ook eieren, pluimveemest en gebruikt strooisel mogen niet worden vervoerd. Dat geldt ook voor andere dieren en dierlijke producten van bedrijven die gevogelte commercieel houden.

Het gebied waar het vervoersverbod geldt, staat op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Vogelgriep
Sinds 26 oktober 2021 geldt een landelijke ophokplicht voor pluimveehouders.

Bron: Rijksoverheid