Donderdag 8 februari werd er een informatiebijeenkomst georganiseerd door Coöperatie Natuurrijk Limburg voor de leden van Boeren van Weert en enkele genodigden. Tijdens deze avond is uitleg gegeven over agrarisch natuur en landschapsbeheer (ANLb). Deze manier van Natuur inclusieve Landbouw zorgt voor meer biodiversiteit op landbouwgronden.

Veldmedewerker Koen van Weelden bij Natuurrijk Limburg gaf tijdens deze avond meer inzicht in verschillende beheerpakketten. Aansluitend gaven hij en zijn collega Mickeal Kurvers advies op maat. De aanwezige leden konden hun kadastrale gegevens doorgeven van de percelen waar zij mogelijk ANLb beheer uit willen gaan voeren. Per perceel is bekeken of deze in aanmerking komt voor ANLb beheer.

Om de biodiversiteit te stimuleren en het mogelijk te maken voor grondgebruikers en – eigenaren, heeft de EU en de Provincie Limburg middelen ter beschikking gesteld voor het uitvoeren van ANLb beheer. De Coöperatie Natuurrijk Limburg is de verantwoordelijke uitvoerder van dit project.

Grondgebruikers en -eigenaren van percelen in Limburg die biodiversiteit op hun agrarische percelen in willen zetten, kunnen in aanmerking komen voor ANLb. Mocht je niet in de gelegenheid zijn geweest om aanwezig te zijn en heb je interesse in ANLb beheer, neem dan contact op met een van de bestuursleden van Boeren van Weert of met Natuurrijk Limburg.

We bedanken de familie Luijks, lid van Boeren van Weert, voor het beschikbaar stellen van de huiskamer van zorgboerderij Geuzenhof voor deze informatieve avond.